OVER ONS

Wat doen wij?

 

Het Studieverenigingen OverlegPlatform (StOP) Leiden is het overkoepelende orgaan voor de studieverenigingen in de studentenstad Leiden en Den Haag. Onze leden zijn de verschillende studievereniging van de Universiteit Leiden die zich bij ons hebben aangesloten. Als voornaamste doel heeft het StOP het representeren van de aangesloten studieverenigingen bij de Universiteit Leiden en haar organen. Dit wil zeggen dat wij luisteren naar de meningen van de vele zeer verschillende studieverenigingen en hun stemmen meenemen wanneer het gaat over kwesties die onze leden aangaat. Het inwinnen van deze informatie en standpunten van de verenigingen gaat door middel van de door het StOP georganiseerde bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken met de lidverenigingen en het bijwonen van de verschillende facultaire verenigingsoverleggen.

 

Een tweede speerpunt voor het StOP is het bij elkaar brengen van de diverse studieverenigingen die onze sleutelstad kent. Dit proberen wij onder andere te bewerkstelligen door de eerder genoemde momenten waarop de studieverenigingen bij elkaar komen, en hier te spreken over wat hen bezighoudt. Daarbij organiseert het StOP bijeenkomsten om ervaringen en tips te delen over de verschillende soorten acquisitie die de lidverenigingen voeren, opdat onze leden op dit gebied van elkaar kunnen leren. Ook zal dit jaar een Interfacultair Congres georganiseerd worden waar alle onze studieverenigingen welkom zijn, om zo de verschillende studenten van de faculteiten en studierichtingen ook een kijkje te kunnen laten nemen bij de vakgebieden die zij normaal niet per se tegenkomen in hun studie.

Onze leden kunnen daarbij te allen tijde bij ons terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen binnen hun bestuursjaar. Wanneer dit het geval zou zijn, kan het StOP vanuit een overkoepelende visie advies geven over de kwestie en hoe deze op te lossen.

 
Het Bestuur
Janne van der Ploeg
Voorzitter

Mijn naam is Janne van der Ploeg en ik ben 22 jaar oud, student van de Master Clinical Neuropsychology en ik zal aankomend jaar de functie van voorzitter in het StOP-bestuur vervullen! Ik ben daarnaast de contactpersoon van de Faculteit Geesteswetenschappen en het LUMC, en heb houd me dit jaar bezig met de Commissie Overlap, de besturenactiviteit, het Grover en de duurzaamheidsworkshop. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, of spelen er algemene dingen waar het StOP een ondersteunende rol bij kan spelen, aarzel dan niet om contact met me op te nemen! Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en zie jullie graag op de cobo’s.

Diewertje Munten
Penningmeester

Mijn naam is Diewertje Munten, ik ben 23 jaar en studeer Psychologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Aankomend collegejaar zal ik de functie van penningmeester vervullen bij het StOP! Ik zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de Hogeschool Leiden en voor de volgende portefuilles en secundaire portefeuilles ; Portefeuilles: BHV- en EHBO-cursus en Interfacultair Congres, Secundaire portefeuilles: Commissie Overlap, GroVer en Sporttoernooi. Hierbij ga ik mijn ervaringen die ik tijdens mijn verschillende jaren actief lidmaatschap bij de Studievereniging der Psychologie Labyrint heb opgedaan goed te kunnen gebruiken.

Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te maken.

Megan Hulscher
Commissaris Extern en vice-voorzitter
Roos Neven
Secretaris

Mijn naam is Roos Neven, ik ben 21 jaar oud en ik studeer Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties en Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Aankomend jaar zal ik de functie van secretaris vervullen binnen het StOP bestuur. De portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben zijn media, promotie, internationalisering en het Grote Verenigingen overleg (GroVer). Daarnaast zal ik samen met de daarvoor aangestelde commissie het Leidsch Debat gaan organiseren. Ik zal ook het aanspreekpunt zijn van de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid door aanwezig te zijn bij de Vereniging Overleggen en het contact met de verenigingen van deze faculteiten te onderhouden. Ik kijk erg uit naar dit jaar en hoop jullie snel te ontmoeten!

Gaby de Bruin
Commissaris Intern

Mijn naam is Gaby de Bruin, ik ben 21 jaar oud en ik ben dit jaar Commissaris Intern van het StOP. Ik zit in mijn vierde jaar van de studie Bestuurskunde en doe momenteel de minor Safety, Security and Justice. Ik heb vorig collegejaar een bestuursfunctie gehad bij de studievereniging van Bestuurskunde (B.I.L.). De kennis die ik dit jaar heb opgedaan kan ik goed inzetten voor de studieverenigingen van de faculteit FGGA en de honourvereniging waar ik verantwoordelijk voor zal zijn. Daarnaast zal ik de portefeuilles van het Interfacultair feest, sporttoernooi en de studieverenigingengids als eerste verantwoordelijke op mij nemen. Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie allemaal te zien komend jaar!

Mijn naam is Megan, ik ben een 21-jarige biologiestudente en ik zal dit jaar de functie van Commissaris Extern bekleden. Ik zal dus voornamelijk over externe contacten gaan. Onder mijn portefeuilles vallen daarom het acquisitieoverleg, de boekendeal en de alumnitraining, maar ook zal ik me bezighouden met de AVG en de diversiteitstraining. Verder ben ik het algemene contactpersoon voor de universitaire faculteiten Wiskunde & Natuurwetenschappen en Archeologie en zal ik me ook inzetten voor de Hogeschool! Ik heb er ontzettend veel zin in!

 

Let's Connect

Do you need more information or do you have any questions? Feel free to contact us. You can reach us by phone, email or the contact form. You can also find us on Facebook, Instagram and LinkedIn. 

Address

Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden

Email

Phone

+31 (0)71 527 8942

KvK

28107972

IBAN

NL23 INGB 0006 6569 10

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Contact Us

© 2020 by Studievereniging Overleg Platform