Faculteiten

De studieverenigingen die onder de Universiteit Leiden actief zijn, functioneren vanuit verschillende faculteiten. Deze faculteiten zijn verdeeld over de gehele binnenstad van Leiden en Den Haag. De aantrekkelijkheid van Leiden als campusstad en Den Haag als middelpunt van bestuurlijke en politieke macht, maken een prachtige combinatie. Hieronder kun je lezen waar de verschillende faculteiten voor staan.

Archeologie

De faculteit Archeologie is de kleinste faculteit van de Universiteit Leiden, maar daarom zeker niet de minste! Daar waar alle andere faculteiten meerdere studies onder zich hebben, valt alleen de studie Archeologie onder deze faculteit. Wij vroegen hen waarom Archeologie zich niet gewoon bij een andere faculteit kon aansluiten als het toch maar één studie is? Het antwoord was heel simpel: omdat ze eigenlijk nergens anders bij passen. Het doel van archeologie is het verleden van de mens en het menselijk handelen in kaart brengen en om dit te doen worden methoden, technieken en theorie uit zowel alfa-, béta als gamma wetenschappen gebruikt. Wetenschappen die ook van groot belang zijn voor ons onderzoek zijn onder meer scheikunde, natuurkunde, rechten, filosofie, geschiedenis, culturele antropologie, kunstgeschiedenis en taalwetenschap.

 

De studievereniging van archeologie is L.A.S. Terra, een studievereniging waarvan (bijna) alle archeologen lid zijn en die minimaal twee keer per week een activiteit organiseert. De activiteiten variëren van educatief (lezingen, symposia, studiereizen, excursies) tot “niet omdat het moet, maar omdat het kan” (capture the flag, dikke feesten, call of duty spelen op een gigantisch scherm in de faculteit). In het bestuur van Terra zitten leden van Nederlandse en niet-Nederlandse nationaliteit, waardoor Terra een zeer internationaal karakter heeft. Zo faciliteert Terra dat Nederlandse en internationale studenten met elkaar en met archeologie kennis kunnen maken.

 

Veel van de huidige stafleden van de faculteit hebben in het verleden in het bestuur of in het bestuur van één van de vijf disputen binnen Terra gezeten. Dit is de voornaamste reden waarom de docent-student relatie zeer goed is binnen archeologie. Daarnaast wordt er op de faculteit iedere derde donderdag van de maand een faculteitsborrel georganiseerd waar zowel staf als student welkom is.

 

Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen kent een rijkdom aan expertise op het terrein van de filosofie, (kunst)geschiedenis, kunsten, literatuur-, film- en cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, taalwetenschap en de multidisciplinaire regiostudies. Deze internationale wetenschappelijke kennis over talen, culturen en samenlevingen wereldwijd in heden en verleden, maakt deze faculteit uniek. Het facultaire doel is om deze kennis in te zetten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die aan de orde van de dag zijn, zoals bijvoorbeeld globalisering, migratie en culturele transformaties.

 

De faculteit telt maar liefst 23 bacheloropleidingen en 27 masteropleidingen. De afgelopen jaren zijn hun studentenaantallen gestegen, wat maakt dat zij met een populatie van 7000 studenten momenteel de grootste faculteit van de Universiteit Leiden zijn. De rijkdom aan opleidingen vertaalt zich ook in een groot aantal studieverenigingen – 29 om precies te zijn. De meeste studieverenigingen zijn gelieerd aan een bacheloropleiding, maar er zijn ook enkele studieverenigingen voor minoren of masteropleidingen. De studieverenigingen spelen een belangrijke rol binnen de studentengemeenschap. Ze zijn erg actief en organiseren regelmatig studiegerelateerde activiteiten zoals studiereizen, excursies, symposia, filmavonden, carrièredagen of bedrijfsbezoeken. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de Faculteit der Geesteswetenschappen een inspirerende plek is om te studeren!

 

Het LUMC is een complexe organisatie waarin patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar vervlochten zijn. Het onderwijs wordt midden in het ziekenhuis gegeven, daar waar studenten ook patiënten, onderzoekers en medewerkers van het LUMC kunnen ontmoeten. De studenten worden in het LUMC vertegenwoordigd door de Student-Assessor van het LUMC, de M.F.L.S. (Medische Faculteit der Leidse Studenten), de Leidse Coraad en de Studentenraad. Net als op andere faculteiten, vertegenwoordigt de Student-Assessor alle studenten op het hoogst bestuurlijk niveau en adviseert hij/zij de Decaan op het gebied van onderwijs- en studentenzaken.

 

De M.F.L.S., als faculteitsvereniging voor studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing, behartigt de belangen van al haar 2800 leden (studenten in het LUMC) op het gebied van onderwijs, sociale activiteiten en verdiepende activiteiten, waaronder symposia. De Leden Onderwijs van het M.F.L.S.-bestuur zijn samen met de Student-Assessor nauw betrokken bij de verschillende onderwijscommissie in het LUMC om alle studenten te vertegenwoordigen.

Geneeskunde/LUMC

 

Governance and Global Affairs

De Universiteit Leiden is niet alleen in Leiden gevestigd, ook in Den Haag is de universiteit actief. In de hofstad is de jongste faculteit van de universiteit gevestigd: de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA). De FGGA stelt maatschappelijke vraagstukken centraal, zoals klimaatverandering, terrorisme en economische crises. Vanuit bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch en economisch perspectief wordt geprobeerd deze (en vele andere) uitdagingen het hoofd te bieden. De opleidingen die worden aangeboden door de FGGA zijn onder meer Bestuurskunde, Liberal Arts and Sciences, Crisis and Security Management en International Relations and Diplomacy.

Aan iedere opleiding is een studievereniging verbonden, die zowel studiegerelateerde als gezelligheidsactiviteiten organiseert. De studieverenigingen van de FGGA zijn professioneel, maatschappelijk betrokken en zeer actief. Excursies naar ministeries of internationale organisaties, reizen naar het buitenland, debatten, congressen, symposia: de verenigingen van de FGGA organiseren allerlei interessante activiteiten voor hun leden. De studievereniging van de opleiding International Relations and Organizations heet de SPIL (Studievereniging voor Politicologen in Leiden), die van de opleidingen van het instituut Bestuurskunde heet de B.I.L. (Bestuurskundige Interfacultaire Vereniging Leiden), die van het Leiden University College/Liberal Arts and Sciences heet Fortuna en die van de Master International Relations and Diplomacy heet IRSA (International Relations Study Association).

De Faculteit Governance and Global Affairs en de studieverenigingen zorgen samen voor een leerzame, inspirerende en fantastische studietijd aan de oudste universiteit van Nederland in het bestuurlijke hart van het land!

 

Rechtsgeleerdheid

Wat is centraal gelegen, tegenover het van der Werff-park en aan de Leidse grachten? Juist, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid! Het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) is de thuishaven van juristen en criminologen in spé. Dat is geen kleine groep: met vier grote bacheloropleidingen, bijna twintig masters en ruim tien ‘advanced’ masters is Leiden Law School één van de grootste faculteiten.

 

Het aantal studenten is zeer groot. Dit is ook terug te zien in de grote hoeveelheid studieverenigingen: dit zijn er namelijk twintig! Al deze studieverenigingen komen maandelijks samen in het JSVO, het Juridische Studieverenigingen Voorzitters Overleg, onder leiding van de assessor. De grootste studieverenigingen zijn Juridische Faculteitsvereniging Grotius (Rechtsgeleerdheid) en Corpus Delicti (Criminologie). Er zijn echter ook veel middelgrote (en kleine) studieverenigingen: bijvoorbeeld voor fiscaal recht (Pecunia Non Olet), masterstudenten strafrecht (SOS) of Honours College Law studenten (JHV Themis). Het is dan ook niet ongebruikelijk dat studenten lid zijn van meerdere studieverenigingen! Als je op zoek bent naar een studievereniging, raad ik je aan je zoektocht te beginnen op de begane grond in de gang naar het Juridisch Café. Hier hebben de meeste studieverenigingen een plekje!

 
 

Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) bestaat uit vier verschillende instituten: culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, pedagogische wetenschappen, politieke wetenschap en psychologie. Niet alleen het onderzoek maar ook het onderwijs binnen deze faculteit is intensief verbonden met de maatschappij. Samen tellen de instituten meer dan 5000 studenten. Alle studierichtingen hebben hun eigen studievereniging: Itiwana (antropologie), Emile (pedagogiek), SPIL (politicologie) en Labyrint (psychologie). Deze verenigingen organiseren lezingen, feesten, reizen, borrels en nog veel meer. Voor degenen die het leuk vinden om zelf ervaring op te doen met het organiseren van activiteiten, is er de mogelijkheid om plaats te nemen in een van de vele commissies die de studieverenigingen rijk zijn.

 

Natuurlijk zijn de studenten van de FSW niet alleen te vinden op hun eigen eilandje. Bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Facultaire Loopbaan- en Oriëntatiedag en het gangverenigingenfeest, komen al deze studenten samen. Deze activiteiten worden voor en door studenten georganiseerd en er is voor iedereen wat wils. De Faculteit der Sociale Wetenschappen zit misschien niet in het mooiste gebouw van Leiden, maar de gezellige en talentvolle studenten die het gebouw huisvest, maken het zeker de moeite waard om een keer een kijkje te komen nemen.

 

Wiskunde en Natuurwetenschappen

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Op deze faculteit zijn alle bètastudenten van Leiden te vinden. Studenten hebben hier de keuze uit 8 verschillende bachelors en 13 verschillende masters. Al deze opleidingen vallen samen onder vijf studieverenigingen. De grootste vereniging is De Leidsche Flesch, de vereniging voor de ‘harde bèta’s’: Wiskunde, Natuurkunde, Sterrenkunde en Informatica. Met hun eigen FooBar borrelt DLF soms een beetje los van de rest, maar bij alle facultaire activiteiten zijn ze altijd van de partij! De oudste vereniging is de L.P.S.V. „Aesculapius”,, de studievereniging van Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Samen met de Leidse Biologen Club (Biologie), het Chemisch Dispuut Leiden (Molecular Science&Technology en master Chemistry) en S.V. LIFE (Life Science&Technology) worden ieder jaar voor en door studenten van de hele faculteit vijf activiteiten georganiseerd: de Faculty Party, het Science Gala, de Science Quiz, de Open Mic Night en natuurlijk het faculteitenblok in de EL CID-week. Voor iedere student wat wils, dus! Maar dat is niet het enige wat de studieverenigingen samen doen: ook wordt er elke donderdag samen geborreld in de facultaire borrelgelegenheid: de Science Club. Mocht je nou niet aan deze faculteit studeren, niet getreurd! Iedereen is altijd welkom op de facultaire activiteiten en ook de Science Club borrel op donderdag is voor iedereen! Kom dus gerust een keer langs om te kijken wat bèta nu echt met je doet!

De Hogeschool

Het StOP zet zich niet alleen in voor de verschilllende faculteiten van de Universiteit Leiden, maar sinds een paar jaar ook voor de Hogeschool. 

Let's Connect

Do you need more information or do you have any questions? Feel free to contact us. You can reach us by phone, email or the contact form. You can also find us on Facebook, Instagram and LinkedIn. 

Address

Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden

Email

Phone

+31 (0)71 527 8942

KvK

28107972

IBAN

NL59 RABO 0360 4405 17

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Contact Us

© 2020 by Studievereniging Overleg Platform